TUNA FREE CAMPAIGN

Tuna Free is een campagne van de Belgisch-Nederlandse non profit-organisatie Sea First vzw.

Blauwvintonijn is het symbool geworden van industriële overbevissing, één van de grootste ecologische crisissen van onze tijd. Tonijnen komen in verschillende maten en kleuren voor, maar allemaal hebben ze gemeenschappelijk dat het bijzondere dieren zijn. Het zijn echte atleten, kunnen tot wel 4 meter groot worden, vertonen warmbloedige eigenschappen, kunnen verre afstanden afleggen, moeten constant in beweging zijn om in leven te blijven, en hebben een sterk ontwikkeld centraal en perifeer zenuwstelsel waardoor ze gevoelig zijn aan pijn. De blauwvintonijn versnelt sneller dan een race-auto, wordt gemiddeld drie meter en weegt meer dan een koe. Bovendien is de blauwvintonijn sterker bedreigd dan de ijsbeer en is hij even belangrijk voor het ecologisch evenwicht in zee als een tijger dat is op het land. Net als tijgers en ijsberen, zijn verschillende tonijnsoorten ernstig bedreigd en zijn het prachtige, onmisbare toproofdieren. Zegt u nu zelf, u eet toch ook geen broodje tijger of ijsbeer?

Steeds meer mensen kiezen er daarom voor deze vissen niet langer te eten om zo de resterende visbestanden te sparen. Maar niet alleen blauwvintonijn, ook de andere tonijnsoorten wacht hetzelfde lot indien ons eetpatroon niet snel verandert. Met de Tuna Free campagne tracht Sea First alle tonijn van de menu’s van restaurants, snackbars en kantines van zowel scholen, overheden als bedrijven te halen en ja, zelfs uit de rekken van winkels.

1. Tonijn wordt overbevist

Alle tonijnsoorten worden (zwaar) overbevist en sommige soorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd
De grote tonijnen behoren tot het “Thunnus” geslacht. Het  zijn grote rondtrekkende oceaanvissen die wereldwijd zeer gewild zijn. Door de stijgende vraag is de vangst op tonijn  de laatste tien jaar meer dan verdubbeld. Alle acht commercieel beviste soorten staan onder druk en vijf ervan zijn opgenomen door de IUCN (World Conservation Union) als bedreigde soorten. In België zijn blauwvintonijn en ook de grootoogtonijn amper op de consumentenmarkt te verkrijgen, vanwege te bedreigd – en dus ook te duur.
Blauwvintonijn uit “kweek” is ook uit den boze, daar de jonge tonijnen nog steeds uit het wild worden gehaald en overgebracht worden naar kooien om vetgemest te worden. Om 1kg tonijn te verkrijgen heb je hier al gauw 20 to 25 kg wilde vis nodig.

2. Tot 60% is bijvangst

Misschien wel de beste reden om tonijn te laten, is de vangsttechniek die werd gebruikt om de tonijn op jouw bord te krijgen. Vooral het gebruik longlines, ringzegens en het gebruik van drijfnetten zijn berucht om hun bijvangst. De bekendste slachtoffers zijn de zeeschildpadden, waarvan de meeste soorten reeds met uitsterven bedreigd zijn, maar ook honderd duizenden dolfijnen, haaien, zeevogels en te jonge tonijnen verliezen er het leven bij.
Voor elke 2 kilogram tonijn is er 3 kilogram aan schildpad, dolfijn of zeevogel gestorven en terug in zee geworpen.

3. Tonijn is belangrijk voor het in stand houden van ecosystemen

Door het verdwijnen van toproofvissen, zoals tonijn, maar ook haaien en zwaardvissen, lopen ecosystemen over de hele wereld het gevaar in elkaar te storten. Tonijn legt vele duizenden kilometers af en oefent daardoor een grote invloed uit op verschillende ecosystemen. Door tonijn weg te vissen, krijgen de prooivissen de kans om explosief in aantal te gaan groeien. Op hun beurt zullen de prooivissen andere soorten wegconcurreren of teveel eten van een andere soort waardoor deze bedreigd wordt in zijn voortbestaan. Uiteindelijk leidt dit tot een zware verstoring van het evenwicht.  Kwallen blijken van alle diersoorten hierbij het meeste baat bij te hebben. Daar waar men nu ook intensief vist op hun concurrenten zoals de sardines, de makrelen en de ansjovis en dankzij het uitsterven van hun grootste vijand de zeeschilpad, floreren ze. Bovendien voeden de kwallen zich met eitjes en larven van verschillende vissoorten.
Indien we in de toekomst geen broodje kwal op ons bord willen, kunnen we nu beter ons broodje tonijnsalade laten!

4. Tonijn is minder gezond dan je denkt

Vissen zwemmen in de vervuiling en nemen via hun kiemen deze vervuiling op. Kleine visjes eten vervuild plankton. Veel van deze vervuiling wordt opgeslagen in het vet van de vis. Grotere vissen eten kleinere vissen op. Hoe groter de vis, hoe groter de opslag van toxische stoffen. Zo is tonijn meer vervuild dan sardines. Veel van die vervuiling blijft in de tonijn en neemt in de loop der jaren steeds meer toe, tot het moment dat de tonijn uiteindelijk opgegeten wordt door de mens. Het lijkt of boontje om zijn loontje komt. De vervuiling die ooit is ontstaan door de mens, eet hij nu zelf via de via tonijn op, in tonijnsla, tonijn in blik en sushi en sashimi van tonijn. Het eten van roofvissen zoals de tonijn is de belangrijkste oorzaak van kwikvergiftiging bij mensen. Plastics, methylkwik en zware metalen zitten in onze vis, daar kunnen we nu niet meer rond. De lange termijngevolgen zijn alsnog onbekend, daar waar menig verdeler en consument een ontransparante industrie het voordeel van de twijfel blijft geven, deels dankzij de proteïnen en omega-3 hype. Wist je trouwens dat vissen die Omega-3 niet zelf aanmaken, maar deze binnenkrijgen via plankton?

5. Tonijnvisserij kent heel wat illegale vangst en verkoop

Omdat tonijnen migreren en dus echte “wereldburgers” zijn, is het beheer van de visbestanden een internationale zaak. De visserijcontrole buiten de territoriale wateren vertoont heel wat gaten. Vandaag stimuleert de stijgende populariteit en de explosieve marktwaarde van tonijn ( zwemmend goud!) de illegale handel. Daarbij horen schending van mensenrechten, intimidatie en andere praktijken die een helder denkend mens alleen maar met de maffia zou associëren. Wanneer tonijnquota overschreden worden zijn er genoeg gaten in de netten der wetgeving om vervolging te vermijden. Daarbij komt ook dat de EU de visserijindustrie subsidieert, hen beboet wanneer de quota overschreden worden, maar hen daarna terug subsidieert. De belastingbetaler betaalt, kort door de bocht gesteld, de boete mee.

Please reload

OVER DE CAMPAGNE

5 GOEDE REDENEN OM GEEN TONIJN TE ETEN

© Copyright 2009-2017 Leerlingenraad SUI.  All rights reserved.

Met dank aan het Sint Ursula Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now